Ozon Medic

 

Loading page...

Bekerova cista

Poplitealna cista je sinovijalna cista koja nastaje u zatkolenoj jami proširenjem burze.
Funkcija burze je smanjenje trenja između tetiva i kosti, imeđu koštanih izbočina i same kože.
Bekerova cista uglavnom nastaje učestalim ponovljenim pokretima u toku sportskih aktivnosti
ili kod nekih profesija koje zahtevaju dugo stajanje na nogama. Bekerova cista otežava pokrete
kolena, javlja se otok u zatkolenoj jami i jaki bolovi uglavnom kada se silazi niz stepenice ili
prilikom konstantnog savijanja kolena.

Lečenje Bekerove ciste

Kombinacijom fizikalnih procedura možemo izlečiti Beker cistu. Koristimo elektro terapiju,
magneto terapiju, a najbolje se u lečenju pokazala ultrazvučna terapija.
U ambulanti Ozon Medic u sklopu paketa fizikalne terapije dobijate i gelove koji su
preporučeni za lečenje poplitealne ciste kao i savete kako biste što pre mogli da
obavljate svakodnevne aktivnosti. Dijagnoza za Beker cistu se postavlja dijagnostičkim
ultrazvukom koji može odrediti i same dimenzije upalne burze.