Ozon Medic

 

Loading page...


Fizikalna Terapija

 

FIZIKALNA TERAPIJA sadrži sledeće terapije:
 • Elektroterapija predstavlja primenu električne energije u terapijske svrhe. Elektroterapija ima pozitivan efekat na mišićne i nervne strukture. Elektoterapijom se postiže toplotni efekat koji utiče na proširenje krvnih sudova i poboljšanje cirkulacije, analgetski efekat stimulacijom nervnih vlakana za prenos bola, povećanje mišićne mase, stimulacija oštećenih nervnih vlakana i antiedematozni efekat.

 

 •   Elektroforeza predstavlja unošenje lekova u organizam konstantnom jednosmernom strujom. Elektroforeza omogućava da lek prodre na mesto povrede ili zapaljenja. Na ovaj način se postiže koncentracija leka, produženo dejstvo leka i stvaranje depoa.

 

 •  Interferentne struje ili “ukrštene struje” su dobile naziv po efektu interferencije koji nastaje u tkivu kada se ukrste dva samostalna strujna kola. Ima primenu kod:
 • degenerativnih i reumatskih oboljenja
 • kod trauma, iščašenja, uganuća, preloma                                                              
 • kod sportskih povreda
 • pareze i paralize
 • kod cervikalnog i lumbalnog sindroma
 • kod sportskih povreda

Prednost primene interferentnih struja je što se može aplikovati i u predelu metala.  

 

 • Dijadinamske struje spadaju u niskofrekventne struje sa različitim modulacijama. Glavna dejstva tih struja su: analgezija, vazodilatacija, simpatikolitični efekat, mogućnost izazivanja mišićne kontrakcije. Primenjuju se kod: stanja posle povrede,
  reumatska oboljenja, funkcionalni i organski poremećaj krvotoka, bolna stanja.

 

 •   TENS ili transkutana elektro-nervna stimulacija se zasniva na elektroanalgeziji, stimulacijom nervnih vlakana za prenos bola. Indikacije: analgezija akutni i hronični bol, vazodilatacija, redukcija spazma, reumatoloških i neuroloških stanja.

 

 •  Elektrostimulacija predstavlja nadražaj strujom određenog intneziteta, frekvencije i trajanja u cilju izazivanja mišićne kontrakcije kod paretičnih (oduzetih) ili atrofiranih mišića koji nisu u stanju da funkcionišu na normalan način. Razni oblici elektrostimulacije koriste se i kod zdravih osoba radi poboljšanja fizičke sposobnosti.

 

 • Ultrazvuk ima dvostruko delovanje, mehaničko i toplotno. Predstavlja veoma efikasno sredstvo u terapiji brojnih patologija nervnog i koštano-mišićnog sistema. Poboljšava mikrocirkulaciju, relaksaciju tkiva i ubrzava metabolizam. Koristi se kod:
 • Hroničnih degenerativnih bolesti
 • Burzitisa, tendinitisa, kapsulitisa, epikondilitisa
 • Povreda ligamenata

 

 •  Magnetna terapija podrazumeva primenu konstantnog i promenljivog magnetnog polja niske frekvencije radi lečenja. Magnetno polje niske frekvencije deluje antiinflamatorno i antiedematozno. Stimuliše regeneraciju tkiva, ubrzava stvaranje kalusa, deluje vazodilatatorno, ubrzava lokalni metabolizam i ishranu tkiva, smanjuje bol i povišeni tonus mišića bez termičkog efekta. Normalizuje cirkulaciju krvi, limfe i ph krvi.

 

 •  Krioterapija predstavlja primenu hladnoće (leda) u fizikalnoj terapiji. Hladnoća na krvne sudove deluje tako što ih sužava, nakon čega dolazi do njihovog naglog širenja a samim tim i bolje prokrvljenosti. Primena: smanjuje bol, smanjuje mišićni spazam deluje na receptore i nervna vlakna, sprečava razvoj hematoma i otoka, smanjuje krvarenje i usporava cirkulaciju.

 • Laser se koristi u cilju smanjenja bola, zapaljenskih procesa, regeneracije i reparacije tkiva. Laserom najlakše možemo tretirati bolne (trigger) tačke.