Ozon Medic

 

Loading page...

                                  
                                                  Naša čekaonica                                                                                                          Ambulanta Ozon Medic                                                                             Ekovel ulošci za ispravljanje deformiteta stopala
 


                
                                    Aparat za fizikalne procedure                                                                                                             Tekar terapija                                                                                                                Magnetoterapija 
               
                 
                                           Kinezi trake                                                                                                     Aparat za Shockwave terapiju (udarni talasi)                                                                      Compex SP.08 Muscle Stim                                                                                

             
                           
                                             Laser visoke snage HILT                                                                                        Terapijski deo