Ozon Medic

 

Loading page...

 PETNI TRN (calcar calcanei) 

Petni trn ili prisustvo kalcifikata na petnoj kosti javlja se u obliku malog koštanog ispupčenja na
kosti pete sa donje strane. Proces formiranja kosti nastaje uled stalnog pritiska pete. To često
može biti usled dugog stajanja, od neudobne obuće, povišene telesne mase..
Tkivo koje štiti petu i ćelije koje formiraju kosti počinju da skladište kalcijum na problematičnom mestu,
stvarajući petni trn. Ovaj proces traje čak i do nekoliko meseci, a prati ga jak bol, opisan kao osećaj uboda nožem u petu.
Dugoročno, ovo može izazvati probleme sa nogama, posledično i bol u leđima.

Simptomi petnog trna :

U zavisnosti da li je bol u peti intenzivan ili ne, javljaju se tri faze stadijuma petnog trna:

  • akutna faza (najintenzivniji bol, javlja se naglo i potrebno je mirovanje i hladne obloge),
  • subakutna faza (bol manjeg intenziteta koji se javlja posle dugog mirovanja, naročito ujutro posle spavanja ili posle dugog sedenja)
  • hronična faza (razvija se postepeno usled neadekvatne terapije ili izostanka lečenja).

Međutim, česta je situacija da simptomi potpuno izostanu, a da se pojava petnog trna uoči samo na rendgenskom snimku. Razlog tome je
oblik novonastale kosti koja nije ne oštra ni špicasta. Bol zapravo proizilazi od upaljenog  tkiva oko petnog trna koji raste stvarajući oblik
zaštitnog jastučića. Time se smanjuje prostor za normalno funkcionisanje tetiva, nerava i ligamenata naročito usled povećane proizvodnje kalcijuma.

Kako se leči petni trn?

Najefikasnija procedura u lečenju petnog trna je svakako Shockwave terapija odnosno terapija udarnim talasima. U kombinaciji sa ovom terapijom
mogu se kombinovati i ostale fizikalne procedure i u zavisnosti od stadijuma, veličine, i bola pravi se program terapije koji se uglavnom sprovodi
u razmaku od 5 dana. Ovom terapijom smanjujemo sam petni trn (zbog dubokog prodiranja AWT talasa u tkivo), smanjujemo bol, oslobadjamo
mišičnu napetost u tom delu pete.

PETNI TRN SE MOŽE DIJAGNOSTIKOVATI RENDGEN SNIMKOM PETNE KOSTI.

Saveti 
Preporučuju se vežbe kod kuće u smislu rolanja valjka, flaše, masažera za stopala. Hlađenje je svakako dobar izbor kada je u pitanju ovo
oboljenje i naravno blaga fizička aktivnost. Ulošci koji bi trebalo da rasterete pritisak na petu bi svakako trebali biti mekani da bi vam
svaki korak bio lakši. Izbegavati neudobnu obuću i vodite računa o telesnoj težini.