Ozon Medic

 

Loading page...

Cervikalni sindrom (BOL U VRATU)

Cervikalni sindrom nastaje usled kompresije ili iritacije cervikalnih nervnih korenova, vaskularnih elemenata, kao i zadnjeg vratnog
simpatikusa, zbog degenerativnog oboljenja vratnog dela kičmenog stuba. Sindrom protiče kroz tri faze: akutna, subakutna i hronična.
Akutna faza najčešće je izazvana mikrosubluksacijom u nekom od sitnih zglobova dovodeći do simptoma radikularne iritacije ili
kompresije koja najčešće perzistira kao brahijalgija. Klinički imamo ograničenu pokretljivost vratnog dela kičmenog stuba uz spazam
vratne muskulature i ramenolopatičnog pojasa. Javljaju se i klinički znaci neurološkog deficita zavisno od iritacije ili kompresije
pojedinog nervnog korena. Najčešće se radi o korenovima C6,C7, a ređe o korenu C5 i C8. U cervikalnom sindromu može biti
aficiran zadnji vratni simpatikus i mogu se javiti glavobolje u potiljačnom predelu sa iritacijom na oko ili uho. Takođe se mogu
javiti i vrtoglavice, poremećaj ravnoteže, nagon za povraćanjem, zujanje u ušima.. U cervikalnom sindrom se isto tako mogu ispoljiti
i vaskularni simptomi zbog iritacije vertebralne arterije. Po smirivanju akutnih simptoma nastupa subakutna faza koju karakteriše
odsustvo bolova, osim pri većem i dužem opterećenju vratnog dela kičmenog stuba.

Terapija cervikalnog sindroma

U akutnoj fazi treba pacijenta osloboditi bolova. U tom cilju treba izvršiti rasterećenje vratnog dela kičme
u odnosu na glavu, kao i ograničiti pokrete glavom. U ovoj fazi dolazi u obzir i trakcija vratnog dela kičme.
U toku trakcije proširuju se intervertebralni otvori u cilju smanjivanja kompresije korenova.
Sa kineziterapijom treba početi u subakutnoj i hroničnoj fazi po smirivanju bolova. Zadatak kineziterapije je
u održavanju obima pokreta i jačanju mišića vrata da bi se izbegli eventualni bolovi.
Nagli pokreti glave treba da se izbegavaju i držanje glave u prinudnim položajima (za računarom).
U okviru fizikalnih modaliteta široko se koriste elektroterapijske procedura, ultrazvuk, magnet, laser, tekar
terapija, laser visoke snage kao i manuelna masaža vratnog dela kičme.